Loading...
 
Na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych prowadzone są badania w różnych dziedzinach matematyki i informatyki. Pracownicy wydziału współpracują naukowo z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą, w ostatnich latach m. in. z Imperial College w Londynie, Max Planck Institut für Mathematik w Berlinie, Massachusetts Institute of Technology w Bostonie, Nihon University w Tokio, Oxford Brookes University, Pennsylvania State University, Technische Universität w Darmstadt i Wiedniu, Universität zu Köln w Kolonii, Université Pierre et Marie Curie Paris-6, Université Paris-Sud, Université Paul Sabatier w Tuluzie, University of Kentucky w Lexington, University of North Texas w Denton, Boston University, Iowa State University, Ames, Iowa, University of Cincinnati, University of Louisville, University of Warwick w Coventry, York University w Toronto.

Rezultatem prowadzonych prac badawczych są liczne publikacje naukowe. Grupy naukowe pracujące na Wydziale skupiają się wokół 13 seminariów naukowych.

Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego i doktora w dziedzinie matematyki. Od 1997 roku nadano stopień doktora 39 osobom, a stopień doktora habilitowanego 7 osobom.

Wydział wydaje czasopismo naukowe "Demonstratio Mathematica" o zasięgu międzynarodowym. Czasopismo dociera do ok. 380 ośrodków naukowych na całym świecie.

Na Wydziale działają studia doktoranckie z matematyki. Studia doktoranckie liczą 38 słuchaczek i słuchaczy.

Tematyczny zakres badań

Matematyka

 • algebra uniwersalna
 • analiza rzeczywista i zespolona
 • analiza wielowartościowa
 • geometria metryczna
 • geometria różniczkowa, w tym geometria czasoprzestrzeni
 • geometria rzutowa
 • matematyka finansowa
 • metody numeryczne algebry liniowej
 • procesy stochastyczne
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • równania różniczkowe i całkowe
 • statystyka matematyczna
 • teoria grafów
 • teoria osobliwości
 • topologia algebraiczna
 • układy dynamiczne
 • zastosowania algebry w mechanice kwantowej
 • zbiory uporządkowane

Informatyka

 • bazy danych
 • grafika i geometria komputerowa
 • przetwarzanie równoległe i rozproszone
 • sieci neuronowe
 • sztuczna inteligencja

Page last modified on Środa 03 Grudzień, 2008 10:31:21 CET