Loading...
 
Wspólne studia doktoranckie MiNI PW i MIM UW w zakresie analizy i eksploracji danych (data science).

Rekrutacja na studia jest przeprowadzana według zasad obowiązujących na wydziałach uczestniczących w projekcie.

Osoba, która z sukcesem przejdzie proces rekrutacji na studia doktoranckie na wydziale MiNI PW (na kierunku informatyka lub matematyka) lub na wydziale MIM UW (na kierunku informatyka lub matematyka) i zadeklaruje chęć uczestnictwa w projekcie ma prawo korzystać z całej oferty naukowo-dydaktycznej dla doktorantów na obydwu wydziałach.

Rekrutacja na studia doktoranckie z matematyki

Rekrutacja na studia doktoranckie z informatyki

Page last modified on Wtorek 16 Maj, 2017 11:14:12 CEST