Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Otwarte seminarium z równań różniczkowych cząstkowych

pod opieką dra hab. Krzysztofa Chełmińskiego i honorową opieką prof. dra hab. Adama Piskorka
Semestr letni 2011

9.06.2011 Robert Stańczy, Uniwersytet Wrocławski
Nieliniowy model dyfuzji cząstek oddziałujących grawitacyjnie

26.05.2011 Monika Kaźmierczak, Politechnika Warszawska
Pseudomonotoniczność a model równowagi ekonomicznej Arrowa-Debreu

19.05.2011 Paweł Wójcicki, Politechnika Warszawska
Analityczność rozwiązań równań eliptycznych

12.05.2011 Dariusz Socha, Politechnika Warszawska
Zastosowanie operatorów monotonicznych w analizie równania płyty - kontynuacja

5.05.2011 Łukasz Gleń, Politechnika Warszawska
Koercytywne modele teorii odkształceń niesprężystych w zagadnieniach kontaktowych

7.04.2011 Dariusz Socha, Politechnika Warszawska
Zastosowanie operatorów monotonicznych w analizie równania płyty - kontynuacja

31.03.2011 Dariusz Socha, Politechnika Warszawska
Zastosowanie operatorów monotonicznych w analizie równania płyty

17.03.2011 Przemysław Kamiński, Politechnika Warszawska
Regularność rozwiązań równań Naviera-Stokesa cieczy szybko wirującej

10.03.2011 Sebastian Owczarek, Politechnika Warszawska
O poroplastyczności raz jeszcze

3.03.2011 Adam Chmaj
O nadprzewodnictwie - kontynuacja

24.02.2011 Adam Chmaj
O nadprzewodnictwie


Semestr zimowy 2010/2011

27.01.2011 Dariusz Socha, Politechnika Warszawska
O dokładnej sterowalności w równaniu Eulera-Bernoulliego

20.01.2011 prof. Piotr Rybka, Uniwersytet Warszawski
Zasada porównawcza dla równań Hamiltona-Jacobiego z nieciągłym hamiltonianem

13.01.2011 Michał Gaczkowski, Politechnika Warszawska
Funkcje harmoniczne na przestrzeniach metrycznych

16.12.2010 Spotkanie wigilijne

9.12.2010 Seminarium odwołane

2.12.2010 Marcin Małogrosz, Uniwersytet Warszawski
Istnienie i jednoznaczność globalnych, fizycznych rozwiązań w modelu transportu morfogenów w trójwymiarowej tkance

25.11.2010 Jarosław Wróblewski, Uniwersytet Wrocławski
O problemie Prouheta-Tarry'ego-Escotta i problemach pokrewnych

18.11.2010 Monika Kaźmierczak, Politechnika Warszawska
Wybrane zagadnienia z teorii operatorów pseudomonotonicznych - kontynuacja

4.11.2010 Sebastian Owczarek, Politechnika Warszawska
Poroplastyczne ośrodki Cosserat

28.10.2010 Przemysław Kamiński, Politechnika Warszawska
Hoelderowska ciągłość dla materiałów sztywnych w modelach koercytywnych i somokontrolujących się teorii odkształceń niesprężystych

21.10.2010 Przemysław Górka, Politechnika Warszawska
Dwa lata w Chile

14.10.2010 Leszek Bartczak, Politechnika Warszawska
O istnieniu rozwiązań w termolepkosprężystości z lipszicowską nieliniowością

7.10.2010 Monika Kaźmierczak, Politechnika Warszawska
Wybrane zagadnienia z teorii operatorów pseudomonotonicznych


dr hab. Krzysztof Chełmiński
Last modified: Mon Oct 25 21:10:00 CEST 2010