Mechanika jest rajem nauk matematycznych
Gdyż przez nią dochodzi się do owoców matematyki


Leonardo da Vinci

Otwarte seminarium z równań różniczkowych cząstkowych  

 

 

stdarek


Otwarte seminarium z równań różniczkowych cząstkowych

pod opieką prof. dra hab. Krzysztofa Chełmińskiego, dra hab. Przemysława Górki oraz
honorową opieką prof. dra hab. Adama Piskorka


Motto seminarium:

Mechanika jest rajem nauk matematycznych
Gdyż przez nią dochodzi się do owoców matematyki
Leonardo da Vinci - uczeń wiedzy, Pisma wybrane - przekład L. Staffa, 1913

 

Seminarium odbywa się w czwartki o godzinie 10.15 w sali 317 budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.